BARNEVERN

BARNEVERN AKTIVITETER

BARNEVERN AKTIVITETER OSLO

Aktivitetstilbud barnevern.

Våler Aktivitetssenter er en av de største aktivitets- leverandørene i Østfold. Med flere tusen besøkende hvert år tilbyr vi aktiviteter og utfordringer til alle aldersgrupper. Vi skreddersyr også aktiviteter til grupper og enkeltpersoner, tilpasset deres mestringsevne.

For ungdom som strever med tilpassing og trivsel i miljøet rundt seg, kan vi tilby tilpassede program og aktiviteter. Prinsippet er å skape motivasjon, sette seg et mål og oppleve mestring i gjennomføringen .

barnevern aktiviteter

Det overordnede målet med aktivitetene, er å gi ungdommen opplevelse av mestring. Vi tror at det å utfordre/overvinne egne fysiske og psykiske grenser kan gi en mestringsopplevelse som gir tro på egen verdi og styrke, også på andre områder i livet.

Mestring og relasjonsbygging

Barnevern aktiviteter kan være positivt for samhandling, felleskapsfølelse og personlig vekst.

Det å benytte samspill mellom ungdom og voksen for å utvikle ansvarsfølelse og sosiale ferdigheter er viktig. Å bygge gode relasjoner er også en meget viktig ting ved gjennomføring av aktiviteter.

Utover dette vil også en målrettet bruk av aktiviteter kunne gi viktig trening i å møte nye situasjoner, få utløp for spenning/impulser og styrke den psykiske og fysiske helse.

Kontakt oss, så setter vi sammen et forslag til aktiviteter som passer deres behov.

Barnevern aktiviteter for Barn og ungdom i Oslo, østfold, akershus, vestfold, Moss.

Kontakt oss for tilbud

Gå ikke glipp av denne opplevelsen med dine venner

Call Now Button