EGENERKLÆRING

EGENERKLÆRING

EGENERKLÆRING: Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Våler Aktivitetssenter. Bruk av høydeparken kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også innforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.
Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene hos Våler aktivitetssenter AS.

SIKKERHETSREGLER

Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken.

 • Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 • Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen.
 • Spør om noe er uklart.
 • Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt for å delta på aktiviteter.
 • Barn under 12 år skal være i følge med voksen hele tiden.
 • Minimum 1 voksen pr 3 – 5 barn (under 12 år) oppe i løypa.

Sikringsutstyr

 • Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en i hver lårløkke
 • Selen skal til enhver tid sitte stramt.
 • Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbart kontakt med instruktør for kontroll av denne.
 • Pass på at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin eller trinse.
 • I hvert enkelt hinder skal du være sikret med 2 karabiner eller trinse.

Aktiviteter

 • Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.
 • Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.
 • Grønn løype minimum høyde 120 cm
 • Blå løype minimum høyde 120 cm
 • Rød løype minimum høyde 140 cm
 • Sort løype minimum høyde 140 cm
 • Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder
 • Det er kun tillatt med en person pr hinder, vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.
 • På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 2 voksne personer eller 3 barn. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i hinderet.
 • På zip-linen må du sjekke at det ikke er noen på lina eller i nette. Er du i tvil må du vente til den er klar.
 • Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.
 • Ved bruk av zip-lina, hold deg fast i nettet når du lander.
 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.
 • Maksimal vekt for klatrere: 110 kg.

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.
 • Gravide.
 • Personer med hjerte- eller lungeproblemer.
 • Personer med rygg- eller nakkeskade.
 • Personer med alvorlige skader.
 • Personer med alvorlige lidelser.

  Navn på foresatt (nødvendig)

  Navn på deltaker "deltakere" og alder (nødvendig)

  E-post (nødvendig)

  Telefon (nødvendig)

  Dato (nødvendig)

  Underskrift (nødvendig)

  Gå ikke glipp av denne opplevelsen med dine venner.

  Call Now Button