SALGSVILKÅR

Salgsvilkår ved booking på Våler Kickoffsenter AS

  1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir ang bookingen. Det er info. om dato og klokkeslett, ca. antall deltakere, type aktiviteter som ønskes, evt. leie av lokale, lån av grillplass, evt. kjøp av mat og evt. overnatting i lavvo.

  1. Partene

Selger firmanavn: Våler Aktivitetssenter AS
Kontaktadresse: Vålerveien 1148, 1591 Sperrebotn
E-post: post@valeraktivitetssenter.no
Telefonnummer: 99353069
Organisasjonsnummer: 889 871 822

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

  1. Priser

Vi tar kun imot grupper og ikke enkeltpersoner. Da det er en del utgifter ved å åpne opp senteret, må gruppa ha en viss størrelse, for at det skal være økonomisk forsvarlig. Minste antall i en gruppe er da 7 stk. Det går fint om det kommer færre en 7 stk., men gruppen må da betale som om de var 7 stk.

Ved booking betales kun et lite depositum på kr 500.-

Våler Aktivitetssenter AS leverer opplevelser som ved aktiviteter som Paintball, klatrepark og flere aktiviteter, samt utleie av div. oppblåsbare hoppeslott. Vi selger ikke aktivitetene og tjenestene over nett, men tar kun et depositum.

  1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens booking er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Da vi på visse dager, særlig lørdager, har mye grupper, er det viktig for oss å ha riktig kl. slett fra kjøper.

  1. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens booking, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

  1. Betaling

Depositum på kr 500.- betales ved booking. Dette gjøres kun via Vips.

Endelig oppgjør og betaling gjøres ved oppmøte (på avtalt dag som i bookingen). Depositum trekkes da fra på summen. Kunde må ha med kvittering på betalt depositum i papirformat eller digitalt, for å få fratrekk for depositum.

Betaling gjøres helst via vår bankterminal. NB! Vi tar kun vanlig bankkort og ikke noen typer kredittkort. Vi ønsker helst at 1 betaler for alle, så slipper vi mye tidsbruk ang. kø på terminalen.

Faktura sendes kun til firmaer og organisasjoner etter avtalte på forhånd.

  1. «Levering av varen/opplevelsen»

Levering av opplevelsen/aktivitetene gjøres ved oppmøte på avtalt dato og tid.

NB! Kl. slett som er booket, er tidspunktet vi skal begynne med aktiviteter. Bookes f.eks. kl. 1300, skal gruppen stå her klar på senteret til å begynne med aktiviteter kl. 1300. Alle må da være til stede og klare for aktiviteter. (Større bedrifter/grupper avtaler dette nærmere på telefon/mail).  Å holde kl. slettet er viktig da vi kan ha mange bookinger på samme dag.

Kl. slett kan muligens endres etter avtale med oss, men dette avtales i god tid på forhånd.

  1. Angrerett/avbestilling

Du kan avbestille en booking, 14 dager etter bestilling uten kostnad. Men depositum for booking betales ikke tilbake.

Det er også begrensninger hvor seint det kan avbookes uten ekstra kostnad. Avbooking seinere enn 14 dager før arrangementet, vil faktureres med 10% av avtalt bestilling. Avbooking 7 dager før arrangementet, faktureres 20% av avtalt bestilling.

I angrefristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

  1. Reklamasjon.

Dersom kjøper mener at det er manko på levert tjeneste/aktivitet, må kjøper gi muntlig beskjed til sin kontaktperson eller daglig leder på senteret snarest mulig under arrangementet. Dvs. at vi får anledning til å rette opp dette der og da, eller evt. tilby noe mer/annet. Om kjøper ikke gir uttrykk for mangler under arr., kan det ikke forventes avslag eller rabatt i ettertid.

  1. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig kreve at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for forliksrådet/tingretten.

Gå ikke glipp av denne opplevelsen med dine venner.

Call Now Button